कथासरित्सागरः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

श्रीसोमदेवरचितः कथासरित्सागरः (Kathasarithsagara) पद्यात्मकः रोचकः प्रवाअमयः कथाग्रन्थः अस्ति। ग्रन्थोस्मिन् द्वाविंशतिसहस्राणि (२२०००) पद्यानि सन्ति।‎

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कथासरित्सागरः&oldid=253206" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः