कार्तिकमासः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(कार्त्तिकमासः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

भारतीयकालगणनानुगुणं वर्षस्य १२ मासेषु अयम् अष्टमः मासः । कृत्तिकानक्षत्रसम्बद्धः अयं मासः । आश्विनमासस्य अनन्तरं मार्गशीर्षमासात् पूर्वम् अयं मासः तिष्ठति । भारतीयानाम् अयं मासविशेषः यतः अमिन् मासे दीपाराधनस्य उत्सवः आयाति । अस्य मासस्य प्रथमं दिनम् एव बलिप्रतिपत् इति पर्वदिनम् । एनं मासं प्रकाशमानमासः इति कथयन्ति यतः दीपाराधनं दीपोत्सवाः अस्मिन् एव मासे मठमन्दिरेषु ग्रामजनपदेषु च प्रचलन्ति ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कार्तिकमासः&oldid=278763" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः