गोवाराज्यस्य मण्डलानि

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

गोवा(GA)[सम्पादयतु]

सङ्केतः मण्डलम् मण्डलकेन्द्रम् जनसङ्ख्या (2001) विस्तीर्णता (km²) सान्द्रता (/km²) अधिकृतजालपुटम्
NG उत्तरगोवामण्डलम् पणजी ७५७,४०७ १,७३६ ४३६ http://northgoa.nic.in/
SG दक्षिणगोवामण्डलम् मडगांव ५८६,५९१ १,९६६ २९८298 http://southgoa.nic.in/