ग्यास्पर्डड-गुस्ताव डि कोरियोलिस

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

(कालः - १७९२ तः १८४३)

ग्यास्पर्डड-गुस्ताव डि कोरियोलिस

Gaspard-Gustave de Coriolis
जननम् फलकम्:Birth-date
Paris
मरणम् फलकम्:Death-date
देशीयता French
कार्यक्षेत्राणि Mathematics, Physics
संस्थाः École Polytechnique
विषयेषु प्रसिद्धः Coriolis Effect


अयं ग्यास्पर्डड-गुस्ताव डि कोरियोलिस (Gaspard-Gustave Coriolis) प्रख्यातः भौतविज्ञानी ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]