जानु

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
जानोः गतिः
जानु

जानु ऊरुजङ्घयोः मध्ये स्थितम् अस्थिसंयुक्तम् । जानु आङ्ग्लभाषायां Knee इति उच्यते ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=जानु&oldid=249984" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः