दक्षिण सिक्किम् मण्डलः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

दक्षिण सिक्किम् मण्डलः सिक्किम् राज्ये स्थितः एकः मण्डलः | अस्य मण्डलस्य केन्द्रः नाम्ची नगरः |