परमात्मा(कन्नडचलच्चित्रम्)

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
परमात्म
ಪರಮಾತ್ಮ

परमात्म चित्रफलकम्
Directed by योगराज भट्
Starring पुनीत् राजकुमार्
दीपा सन्निधी
ऐन्द्रिता रै
अनन्तनाग्
Music by वी. हरीकृष्णः
Cinematography संतोष राय पथजे
Editing by दीपु एस कुमार
Studio मधु आर्ट स्टूडियो
Language कन्नड़

परमात्मा (Paramathma) इति एकं कन्नडचलच्चित्रं विद्यते ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]