पृष्ठभागः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
मानवस्य पृष्ठभागः

एतत् पृष्ठम् अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । एतत् पृष्ठम् आङ्ग्लभाषायां Back इति उच्यते ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पृष्ठभागः&oldid=250056" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः