बराक ओबामा

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
बराक ओबामा

बराक हुसैन् ओबामा इत्ययम् अमेरिका इति राष्ट्रस्य निर्वाचितः चतुश्चत्वारिंशत् राष्ट्रपतिः वर्तते। समग्रेषु आफ़्रिकाखण्डमूलकुलोत्पन्नेषु सः प्रथमः एव अमेरिकायाः राष्ट्राध्यक्षः अभवत्। सः 2009 नोबेल्शान्ततापुरस्कारेण सम्मानितः।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=बराक_ओबामा&oldid=275198" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः