मावेन् अन्तरिक्षयानम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
मार्स् एटमोस्फेयर् एण्ड वोलेटैल् एवोल्युसन्
( मावेन् )
This artist's concept shows the MAVEN spacecraft orbiting Mars.jpg
'मावेन्'यानस्य मङ्गलग्रहप्रदक्षिणस्य काल्पनिकचित्रम्
मिशन् प्रकारः मङ्गलग्रहस्य वायुमण्डलीय शोधः
सञ्चालकः नासा
जालस्थानम् नासा मावेन्
मिशन् अवधिः एकवर्षम् (परिकल्पितम्)[१]
अन्तरीक्षयानस्य वैशिष्ट्यम्
निर्माणकर्ता लोखेड् मार्टिन् स्पेस् सीस्टेम्स्
कलोराडो विश्वविद्यालयः, बौल्डर्
कैलीफोर्णिया विश्वविद्यालयः, बर्केली
नासा गोड्डार्ड् स्पेस् फ्लैट् सेन्टर् (GSFC)
उत्प्रेषणभरः २,४५४ kg ( lb)
शुष्कभरः ८०९ kg ( lb)
अधिकभरः ६५ kg ( lb)
क्षमता १,१३५ वाट्स्[२]
मिशन्-प्रारम्भः
उत्प्रेषणदिनाङ्कः नवेम्बर् १८, ३०१३, १८:२८ UTC
उत्प्रेषणयानम् एट्लास् पञ्चमम्(Atlas V) ४०१ AV-०३८
उत्प्रेषणस्थलम् केप् कनवेरल् एयर् फोर्स् स्टेशन्, स्पेस् लञ्च् कम्प्लेक्स् ४१
कन्ट्राक्टर् युनैटेड् लञ्च् एलैन्स्
कक्षपथीयगणितम्
उद्धरणप्रक्रिया एरोसेन्ट्रिक् (मङ्गलः
अपभूरेखा १५० km ( mi)
अपभूरेखा ६,२०० km ( mi)
वक्रता ७५ डिग्री
कालः ४.५ घण्टाः
युगः (astronomy) परिकल्पित
मङ्गलग्रहस्य कक्षागामी
कक्षागामी सन्निवेशः सेप्टेम्बर् २२, २०१४ (परिकल्पित)
MAVEN Mission Logo.png

मार्स् एटमोस्फेयर् एण्ड वोलेटैल् एवोल्युसन् ( मावेन् ) (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) ), इति मङ्गलग्रहस्य कक्षपथि अन्तरिक्षयानप्रेषणनिमित्तम् रचिता एका योजना । वैज्ञानिकाः अभियानमिदं सञ्चाल्य मङ्गलग्रहस्य वायुमण्डलस्य अध्ययनं करिष्यन्ति[३][४] । मावेन् इति परिकल्पनायाः प्रमुखान्वेषणसंस्थाषु कोलोरेडो विश्वविद्यालयः तथा अन्तरिक्षभौतिकीय-प्रयोगशाला 'ब्रूस जोकोस्की' अन्यतमौ।

२०१३ तमवर्षस्य नवेम्बर् मासस्य १८ तमे दिनाङ्के मावेन् इति उपग्रहस्य उत्प्रेषणं 'एट्लास् पञ्चमम्' इति यानेन सफलतापूर्वकम् अभवत् ।


टिप्पणी[सम्पादयतु]

बाह्यसम्पर्काः[सम्पादयतु]