मौसलपर्व

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

इदं महाभारतस्य षोडश पर्व अस्ति। अस्मिन् तु यादवानां परस्परं कलहः वर्णितोऽस्ति।‎

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मौसलपर्व&oldid=253552" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः