लिङ्गनमक्किजलबन्धः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

लिङ्गनमक्किजलबन्धः कर्णाटकराज्यस्य शिवमोग्गमण्डलस्य सागरोपमण्डले अस्ति । अयं जलबन्धः शारावतीनदीम् अवरुध्यः क्रि.श. १९६४तमे वर्षे निर्मितः । विद्युदुत्पादनार्थं कृष्यर्थं च अस्य जलस्योपयोगः सम्भवन् अस्ति ।
"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=लिङ्गनमक्किजलबन्धः&oldid=232637" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः