प्रजातन्त्रम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(लोकतन्त्रम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

लोकतंत्रम् काचित् शासनव्यवस्था अस्ति। इह जना: स्वेषु ऐव कञ्चित् प्रतिनिधिरूपेण निर्वाचितं कुर्वन्ति।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=प्रजातन्त्रम्&oldid=280793" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः