शल्यपर्व

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

इदं महाभारतस्य दशमं पर्व अस्ति। अस्मिन् महाभारतयुद्धस्य अन्तिमो भागः वर्णितः, यस्मिन् शल्यः कौरवाणां सेनापतित्वेन भवति।‎

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=शल्यपर्व&oldid=253555" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः