श्रावणमासः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

भारतीयकालमाने अयं मासः पञ्चमः । अस्मिन् मासे भारतीयपर्वाणि अधिकानि आचर्यन्ते । श्रवणनक्षत्रसम्बद्धः अयं मासः ।
"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=श्रावणमासः&oldid=243505" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः