सरदार वल्लभभाई पटेल जलबन्धः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

गुजरातराज्यस्य बृहत्तमः जलबन्धः ।