साबरमतीनदी

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
साबरमतीनदीतीरे विस्तृतम् अहमदाबाद् महानगरम्

गुजरातराज्ये राजास्थाने च प्रवहन्ती काचित् नदी। अस्याः नद्याः तीरे एव गान्धिमहोदयेन स्थापितः आश्रमः अस्ति ।


"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=साबरमतीनदी&oldid=262615" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः