सुलताना रसीया

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(सुल्ताना ऱसीया इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

मालूक् राजवम्शस्था काचित् राज्ञी । इयम् दिल्लीस्य सिंहासनस्य एकमत्र: राज्नी असीत । इयम् दिल्लीस्य सुल्तान: इलतुत्मिशस्य पुत्री असीत ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सुलताना_रसीया&oldid=293666" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः