स्त्रीपर्व

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

इदं महाभारतस्य द्वादशं पर्व अस्ति। अस्मिन् गान्धार्या मृतेभ्यः स्वजनेभ्यः शोकः वर्णितः।‎

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=स्त्रीपर्व&oldid=253559" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः