हिडिम्बा

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

पाण्डवेषु अन्यतमस्य भीमस्य पत्नी हिडिम्बा । राक्षसकुले जाता चेदपि एषा परमसाध्वी पतिव्रता च आसीत् । अस्याह् पुत्रः एव घटोत्कचः


"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=हिडिम्बा&oldid=266142" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः