अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी वर्षः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

1609 तमे वर्षे गैलीलियो गैलिलीद्वारा खगोलीय-प्रेक्षणस्य आरम्भःकृतः आसीत्। तस्य 400 तमजयन्तीम् उपलक्ष्य 2009 तमवर्षम् अन्ताराष्ट्रिय-खगोलिकी- वर्षरूपेण घोषितम् ।

बाह्यतन्त्राणि[सम्पादयतु]