अगरतला

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(अगर्तला इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

अगरतला त्रिपुराराज्यस्य राजधानी अस्ति ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अगरतला&oldid=369529" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः