सामग्री पर जाएँ

अश्मकः (अयोध्याकुलस्य राजा)

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(अश्मक इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
रामा
रामा
रामा


सः अयोध्याकुलस्य राजा आसीत्।