चलच्चित्रकार्यावली

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search


मूलसङ्ग्रहः[सम्पादयतु]

[वर्गः:चलच्चित्रक्षेत्रम्]]
Year Film Language Notes
१९९२ रोजा तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशाकः इति चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः ।
Tamil Nadu State Film Award for Best Music Director
Listed in TIME's "10 Best Soundtracks" of all time in २००५[१]
१९९२ योद्धा मलयाळभाषा
१९९३ पुदिय मुगम् तमिळुभाषा
१९९३ निप्पु राव्वा तेलुगुभाषा Background score only[२]
१९९३ जेण्टलमन् तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
Tamil Nadu State Film Award for Best Music Director
१९९३ कळक्कु चीमायी तमिळुभाषा
१९९३ उळवन् तमिळुभाषा
१९९३ तिरुड तिरुड तमिळुभाषा
१९९४ वण्डिचोलै चिन्नरजु तमिळुभाषा
१९९४ सूपर् पोलिस् तेलुगुभाषा
१९९४ ड्युयेट् तमिळुभाषा
१९९४ मे माधवम् तमिळुभाषा
१९९४ कादलन् तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
Tamil Nadu State Film Award for Best Music Director
१९९४ पवित्रा तमिळुभाषा
१९९४ करुत्थम्मा तमिळुभाषा
१९९४ पुदिय मन्नर्गळ् तमिळुभाषा
१९९४ ग्र्याण्ड् मास्टर् तेलुगुभाषा
१९९५ बाम्बे तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
Tamil Nadu State Film Award for Best Music Director
Listed in दि गार्डियन् 's "1000 Albums to Hear Before You Die"[३]
"Kannalane/ Kehna hi kya" listed in दि गार्डियन् 's "1000 Songs Everyone Must Hear"[३]
१९९५ इन्दिरा तमिळुभाषा
१९९५ रङ्गीला हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
Filmfare RD Burman Award for New Music Talent
१९९५ मुत्तु तमिळुभाषा Most successful Indian soundtrack in Japan[४]
१९९६ लव् बर्डस् तमिळुभाषा
१९९६ इण्डियन् तमिळुभाषा Nominated—फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
फिल्म् फेर् अत्युत्तमनेपत्थसङ्गीतप्रशस्तिः ।
१९९६ कादल् देसम् तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
१९९६ फैर् हिन्दीभाषा
१९९६ मि.रोमियो तमिळुभाषा
१९९७ अन्तिमन्तारायि तमिळुभाषा
१९९७ मिसार कणवु तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशाकः इति चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः ।
Tamil Nadu State Film Award for Best Music Director
१९९७ इरुवर् तमिळुभाषा
१९९७ दौड् हिन्दीभाषा
१९९७ रक्षकन् तमिळुभाषा
१९९७ कभि न कभी हिन्दीभाषा
१९९८ जीन्स् तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
१९९८ दिल् से हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
"Chaiyya Chaiyya" was 9th in BBC World Service top 10 songs of all time[५]
१९९८ १९४७ अर्थ् हिन्दीभाषा
१९९८ डोलि सजा के रखना हिन्दीभाषा
१९९९ एन् श्वास काट्रे तमिळुभाषा
१९९९ पडेयप्प तमिळुभाषा
१९९९ कादलार् दिनम् तमिळुभाषा
१९९९ ताल् हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
IIFA Best Music Director Award
Zee Cine Award for Best Music Director
१९९९ सङ्गमम् तमिळुभाषा Tamil Nadu State Film Award for Best Music Director
१९९९ जोडि तमिळुभाषा
१९९९ तक्षक् हिन्दीभाषा
१९९९ मुदलवम् तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
१९९९ तज् महल् तमिळुभाषा
२००० पुकार् हिन्दीभाषा
२००० अलैपायुते तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
२००० कण्डुकोण्डै कण्दुकोण्डे तमिळुभाषा
२००० फिज़ा हिन्दीभाषा एकं गानम् - पिजा हाज़ि अलि २००० रिदम् तमिळुभाषा
२००० तेनाली तमिळुभाषा
२००० ज़ुबेदा हिन्दीभाषा
२००१ वन् टु का फोर् हिन्दीभाषा
२००१ नायक् हिन्दीभाषा Remake of Mudhalvan. Rahman's compositions reused
२००१ Love You Hamesha हिन्दीभाषा
२००१ Lagaan हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशाकः इति चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः ।
IIFA Award for Best Music Director
IIFA Music of the Decade Award
Star Screen Award for Best Music Director
Star Screen Award for Best Background Score
Zee Cine Award for Best Music Director
Ranked #44 on Amazon.com's "The 100 Greatest World Music Albums of All Time"[६][७]
२००१ स्टार् तमिळुभाषा
२००१ पाठाशाले परवसम् तमिळुभाषा
२००२ अल्लि अर्जुन तमिळुभाषा
२००२ कन्नथैल् मुतमिट्टल् तमिळुभाषा अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशाकः इति चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः ।
२००२ दि लेज़ेण्ड् अफ् भगत्सिङ्ग् हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमनेपत्थसङ्गीतप्रशस्तिः ।
२००२ बाबा तमिळुभाषा
२००२ कादल विरुस् तमिळुभाषा
२००२ साथियाँ हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
IIFA Award for Best Music Director
Zee Cine Award for Best Music Director
MTV Immies Award for Best Composer
Bollywood Music Award for Best Music Director
Remake of Alaipayuthey. Rahman's compositions reused
२००३ परसुराम तमिळुभाषा
२००३ बाय्स् तमिळुभाषा नामाङ्कितम् फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
२००३ Warriors of Heaven and Earth Mandarin,
English,
हिन्दीभाषा
२००३ एनकु २० उनक्कु १८ तमिळुभाषा
२००३ नी मनसु नाकु तेलुसु तेलुगुभाषा
२००३ कङ्गालाल कैदु सेइ तमिळुभाषा
२००३ तेहज़ीब् हिन्दीभाषा
२००४ उदय तमिळुभाषा
२००४ लकीर् हिन्दीभाषा
२००४ मीनाक्षी हिन्दीभाषा
२००४ आयितु एळुतु तमिळुभाषा
२००४ युवा हिन्दीभाषा
२००४ न्यू तमिळुभाषा
२००४ नानी तेलुगुभाषा
२००४ दिल् ने जिसे अप्न कहा हिन्दीभाषा
२००४ स्वदेश हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमनेपत्थसङ्गीतप्रशस्तिः ।
नामाङ्कितम् फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
२००४ कृष्ण हिन्दीभाषा
२००५ नेताजी सुभाष्चन्द्र बोस् हिन्दीभाषा
२००५ मङ्गल पाण्डे हिन्दीभाषा
२००५ अनबे आरुयिरे तमिळुभाषा
२००५ वाटर् हिन्दीभाषा - अकाडेमीप्रशस्त्यार्थं नामाङ्कितम् ।
२००६ रङ्ग् दे बसन्ती हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
IIFA अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः
ज़ी सिनिप्रशस्तिः
अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकः इति स्क्रीन् पुरस्कारः
स्क्रीन् प्रशस्तिः अत्युत्तमः नेपत्थसङ्गीतसंयोजकः इति
लुक्का चुप्पी ,खबली अकदेमीप्रशस्तिः अत्युत्तमूलगीतम् इति नामाङ्किरानि ।
२००६ Sillunu Oru Kaadhal तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
२००६ Varalaru तमिळुभाषा
२००७ Guru हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
फिल्म् फेर् अत्युत्तमनेपत्थसङ्गीतप्रशस्तिः ।
२००७ Provoked हिन्दीभाषा
२००७ Sivaji तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
अत्युत्तमसङ्गीतसंयोजनस्य विजयप्रशस्तिः
२००७ Azhagiya Thamizh Magan तमिळुभाषा
२००७ Elizabeth: The Golden Age English With Craig Armstrong
२००८ Jodhaa Akbar हिन्दीभाषा Filmfare Best Background Score
Nominated—फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
Nominated—Asian Film Award for Best Composer[८]
२००८ Jaane Tu... Ya Jaane Na हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
Star Screen Award for Best Music Director
२००८ Ada... A Way of Life हिन्दीभाषा
२००८ Sakkarakatti तमिळुभाषा Nominated—फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
२००८ Yuvvraaj हिन्दीभाषा
२००८ Ghajini हिन्दीभाषा Nominated—फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
२००८ Slumdog Millionaire English,
हिन्दीभाषा
Academy Award for Best Original Music Score
Academy Award for Best Original Song for "Jai Ho"
Nominated—Academy Award for Best Original Song for "O…Saya"
BAFTA Award for Best Film Music
Broadcast Film Critics Association Award for Best Composer
Golden Globe Award for Best Original Score
Grammy Award for Best Compilation Soundtrack Album
Grammy Award for Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media for "Jai Ho"
Satellite Award for Best Original Score
Nominated—Satellite Award for Best Original Song for "Jai Ho"
World Soundtrack Award for Best Original Song for "Jai Ho"
Nominated—World Soundtrack Award for Best Original Song for "O Saya"
Nominated—World Soundtrack Award for Best Original Soundtrack of the Year
२००९ Delhi-6 हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
२००९ Blue हिन्दीभाषा
२००९ Couples Retreat English BMI London Awards for Best Score[९]
Song "NaNa" longlisted for २०१० Academy Award for Best Original Song nomination[१०]
२०१० Vinnaithaandi Varuvaayaa तमिळुभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
Vijay Award for Best Music Director
Vijay Music Award for Best Music Director
२०१० Raavan हिन्दीभाषा
२०१० Raavanan तमिळुभाषा
२०१० Komaram Puli तेलुगुभाषा
२०१० Ye Maaya Chesave तेलुगुभाषा CineMAA Award for Best Music Director
फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तेलुगुभाषा)
Nandi Award for Best Music Director
Zee Cine तेलुगुभाषा Award for Best Background Score
Nominated—Santosham Best Music Director Award
Remake of Vinnaithaandi Varuvaaya. Rahman's compositions reused
२०१० 'एन्दिरम् तमिळुभाषा नमाङ्कितम् फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः (तमिळुभाषा)
२०१० झूटा है सहि हिन्दीभाषा
२०१० 127 Hours आङ्ग्लभाषा नामाङ्कितम् Academy Award for Best Original Score
Nominated—Academy Award for Best Original Song for "If I Rise"
Nominated—BAFTA Award for Best Film Music
Broadcast Film Critics Association Award for Best Song for "If I Rise"
Nominated—Golden Globe Award for Best Original Score
Nominated—Satellite Award for Best Original Score
Nominated—Satellite Award for Best Original Song for "If I Rise"
Denver Film Critics Society Award for best Song "If I Rise"
World Soundtrack Award – Public Choice
Nominated—World Soundtrack Award for Best Original Song for "If I Rise"
२०११ Rockstar हिन्दीभाषा फिल्म् फेर् अत्युत्तमसङ्गीतप्रशस्तिः
Zee Cine Award for Best Music Director
Screen Award for Best Music Director
२०१२ Ekk Deewana Tha हिन्दीभाषा
२०१२ Lavender मलयाळभाषा Post-production
One promotional song only
२०१२ Paani हिन्दीभाषा Filming
२०१२ Nairsan English, Japanese, मलयाळभाषा Filming, Background score only
२०१२ Welcome to People English Announced[११]
२०१२ Monkeys of Bollywood English Announced
Animated musical[१२]
२०१२ Yohan: Adhyayam Ondru तमिळुभाषा Filming
२०१२ Kochadaiyaan तमिळुभाषा Filming
२०१२ Yash Chopra's Untitled Project हिन्दीभाषा Filming
२०१२ Kadal तमिळुभाषा Filming
२०१२ Godfather Kannada Announced[१३][१४]
२०१२ Jai हिन्दीभाषा
२०१९ मधुरस्मितम् संस्कृतम् निदेशक:सुरेष् गायत्री| विश्वे प्रथमं बाल-संस्कृत-चलनचित्रम्।|[१७]
 1. Corliss, Richard. "Best Soundtracks – ALL TIME 100 MOVIES – TIME", TIME, २००५-02-12. Retrieved on 24 February २००८. 
 2. "The Official Website". A. R. Rahman. Retrieved २०१०-08-23. 
 3. ३.० ३.१ "100 Best Albums Ever". The Guardian. Retrieved २०१०-02-03. 
 4. Prasad, Ayappa (२००३). "Films don't believe in borders". Screen. Retrieved 15 November २००८. 
 5. "The World's Top Ten". BBC World Service. Retrieved २००८-11-05. 
 6. "The 100 Greatest World Music Albums of All Time". Amazon.com. २००९. Retrieved २०१०-02-03. 
 7. "Lagaan is listed among top 100 Albums", Times of India, 27 August २००९. Retrieved on २०१०-02-03. 
 8. "Asian Film Awards: २००९". IMDb. Retrieved २००९-02-25. 
 9. "A.R. Rahman Picks Up BMI Film Award in London". Broadcast Music, Inc. २०१०-11-02. 
 10. "Rahman: Oscar bound once again?". Ndtv.com. Retrieved २०१०-08-23. 
 11. "Rahman composes for Spielberg's next", Hindustan Times, December 24, २०११. Retrieved on December 24, २०११. 
 12. "Rahman, Gurinder Chadha team up for monkey musical", The Indian Express, २०११-01-13. Retrieved on २०११-01-16. 
 13. "Illustrious Rahman Will Compose For God Father | Cinefundas.com – One Stop Cinema Portal". Cinefundas.com. Retrieved २०११-10-08. 
 14. "AR Rahman to score for the Kannada ‘Varalaru’! – तमिळुभाषा Movie News". IndiaGlitz. Retrieved २०११-10-08. 
 15. Raymond Ronamai (२०११-05-17). "Yash Chopra with AR Rahman for the first time". Entertainment.oneindia.in. Retrieved २०११-10-08. 
 16. "Yash Chopra to collaborate with A.R. Rahman for his next". Bollywoodhungama.com. २०११-05-17. Retrieved २०११-10-08. 
 17. http://navavani.org.in/wp/archives/10862
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=चलच्चित्रकार्यावली&oldid=445683" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः