रामपाणिवादः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

रामपाणिवादः
रामपाणिवादः पुस्थकम्।
रामपाणिवादः पुस्थकम्।

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

कवि रामपाणिवादः
रामपाणिवादः विरचित पुस्थकम्।
रामपाणिवादः विरचित पुस्थकम्।

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

केरलः
रामपाणिवादस्य स्थलः
रामपाणिवादस्य स्थलः

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

पालियम् नालुकेट्टु
रामपाणिवादस्य आस्थानिका रामकुबेरस्य ग्रुहम्
रामपाणिवादस्य आस्थानिका रामकुबेरस्य ग्रुहम्

केरलीयः महाकविः आसीत् रामपाणिवादः (Ramapanivada) । तस्य जन्म माकिं क्रि. श. १७०७ तमे संवत्सरे आभवत् । महोदयस्यास्य कृतयः संस्कृतम्, प्राकृतम्, मलयालम् इत्येताभिः त्रिसृभिः भाषाभिः विरचिताः सन्ति । प्रथमतया संस्कृतेन चत्वारि रूपकाणि अनेन लिखितानि । १. चन्द्रिका नाम वीथी २. लीलावती नाम वीथी ३.मदनकेतुचरितम् नाम प्रहसनम् ४. सीताराघवं नाम नाटकं च । एतानि काव्यान्यपि अनेन लिखितानि - १. विष्णुविलासकाव्यम् २. राघवीयम् ३. भागवतचम्पू ४. मुकुन्दशतकम् ५. शिवशतकम् ६. पञ्चपदी अथवा शिवागीतिः ७. अम्बरनदीशस्तवः ८. सूर्यशतकम् ९. अक्षरमालास्तोत्रम् १०. उत्तररामचरितकाव्यम् च। अन्यासु साहित्यशाखास्वपि बहवः ग्रन्थाः अनेन विरचिताः दृश्यन्ते - १. रासक्रीडा २. तालप्रस्तरः ३. शारिकासन्देशः ४. आख्यायिकापद्धतिः ५. श्रीकृष्णविलासस्य विलासिनी नाम व्याख्या ६. मेल्पुत्तूर् नारायणभट्टपादस्य धातुकाव्यस्य विवरणं नाम व्याख्यानम् ७. स्वस्य विष्णुविलासकाव्यस्य विष्णुप्रिया नाम व्याख्यानं च।

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

पालियम् नालुकेट्टु
रामकुबेरस्य ग्रुहम्
रामकुबेरस्य ग्रुहम्

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

रामपाणिवादः
रामपाणिवादः पुस्थकम्।
रामपाणिवादः पुस्थकम्।

प्राकृतभाषया अनेन त्रयः ग्रन्थाः रचिताः १. प्राकृतवृत्तिः २. उषानिरुद्धम् ३. कंसवहो च । अनेन विरचितेषु काव्यरूपकादिष्वपि बहवः श्लोकाः प्राकृतभाषया एव विरचिताः ।

रामपाणिवादः एवं केरलीयकविः कुञ्चन् नम्प्यार् च एक एव इति केचन पण्डिताः वदन्ति । एवं चेत् मलयालभाषया अस्य बहवः ग्रन्थाः लभ्यन्ते । तेषां नाम अत्र दीयन्ते - १. श्रीकृष्णचरितम् मणिप्रवाळम् २. शिवपुराणम् किळिप्पाट्ट् ३. पञ्चतन्त्रम् किळिप्पाट्ट् ४. रुक्मांगदचरितम् किळिप्पाट्ट् च ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=रामपाणिवादः&oldid=444069" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः