विकिपीडियासम्भाषणम्:प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

१)मम नाम मेधाविनी २)अहम् क्रईस्त् उनिवर्सिटि मद्दये बि।ए पटामि ३)अहम् भरतनाट्य्म् कथकम् च अभ्यासयामि ४)मह्याम् सम्स्क्रत विषयम् बहु रोहचते ५)मह्याम् नृत्यम् बहु रोचते ६)भविष्ये अहम् एक नर्तकी भबिष्यामि ७)मह्याम् दूरदर्शन पुस्तक च अति रोचते ८)अहम् बेङ्गलूरू नगरे तिष्टति ९)मम विद्दालयस्य नामः केन्द्रिय विद्दालय १०)अहम् एक आदर्श छात्रः अस्ति