विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट्२०१४

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)आगस्ट् १ - शुक्रः

लोहस्तम्भः

Tour eiffel at sunrise from the trocadero.jpg
एफिल् टवर्, पेरीस्, फ्रान्स्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २ - शनिः

अग्निक्रीडा

AnnanStaff2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ३ - रविः

दीपविशेषः

Plasma-lamp 2.jpg
प्लास्माल्याम्स्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ४ - सोमः

मनोमोहकः जलपातः

Iceland Dettifoss 1972-4.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ५ - मङ्गलः

स्ट्रिक्लेण्ड्-जलपातः

Strickland Falls Shadows Lifted.jpg
अस्मानिय, आस्ट्रेलिया

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ६ - बुधः

वज्रपातः

Lightning strike jan 2007.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ७ - गुरुः

ए आर् पि २७३

UGC 1810 and UGC 1813 in Arp 273 (captured by the Hubble Space Telescope).jpg
वियद्गङ्गाः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ८ - शुक्रः

वानरविशेषः

Zanzibar Red Colobus Monkey.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ९ - शनिः

विस्फोटः

Glühlampe explodiert.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १० - रविः

व्याघ्रः

Siberischer tiger de edit02.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ११ - सोमः

नारिकेलराशिः

Hazelnuts.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १२ - मङ्गलः

वेस्ट्मिनिस्टर्-प्रासादः

PalaceOfWestminsterAtNight.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १३ - बुधः

भारतीयसेना

Indian Army Armoured Corps T-72 battle tank.jpg
रणाङ्गणे भारतीयसेनायाः टि-७२ ट्याङ्क्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १४ - गुरुः

भारतीयवायुसेनायाः योद्धा [[Image:|250px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १५ - शुक्रः

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस

Netaji Subhas Chandra Bose Reviewing the Troops of Azad Hind Fauj - 1940's.jpg
सुभाषचन्द्रस्य आजाद-हिन्द-सेनावलोकनम्- १९४०

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १६ - शनिः

गगनचुम्बिभारतसेना [[Image:|400px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १७ - रविः

भगत सिंह

Bhagat-singh.gif

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १८ - सोमः

मकरशावकः

Young American Alligator.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १९ - मङ्गलः

गोधूलिसमयः

Sunset St. Thomas.jpg
गोधूलिसमये मनोरमा सूर्यरश्मिच्छटा

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २० - बुधः

भूवाकाशः

Nature by Kasia.jpg
नैसर्गिकं धरातलम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २१ - गुरुः

शिशोः क्रन्दनम्

Llagrimes (tears), pastel portrait by Robert Perez Palou.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २२ - शुक्रः

अस्त्युत्तरस्यां दिशि...

Everest - Polish International Mt Everest expedition 99.jpg
नगाधिराजः हिमालयः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २३ - शनिः

मूषिकः

Apodemus sylvaticus bosmuis.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २४ - रविः

हिमवाहस्य गलनम्

Strokkur geyser eruption, close-up view.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २५ - सोमः

चित्रमत्सः

Chelmon rostratus Kupferstreifen-Pinzettfisch.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २६ - मङ्गलः

गीजा पीरामिड्

Egypt.Giza.Sphinx.01.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २७ - बुधः

चारुशिल्पकला

Jaisalmer fort and palace 19.jpg
जैसलमेरमण्डले (राजस्थानराज्यम्) स्थितस्य प्रासादस्य गात्रे विद्यमाना शिल्पकला

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २८ - गुरुः

करभः

Rajasthan (6363963441).jpg
मरुभूमौ शोभमानः करभः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २९ - शुक्रः

विघ्नविनायकः

Ganesha statue, Asian Civilisations Museum Singapore - 20061231.jpg
एशियन् सिविलैसेशन् सङ्ग्रहालये विद्यमाना मूर्तिः (सिङ्गापुरदेशः)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ३० - शनिः

सङ्गीताराधना

Rann Utsav Begins (11475093753).jpg
कच्छभूमौ सङ्गीतोत्सवः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ३१ - रविः

शिखी

Balearica regulorum portrait 3.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, आगस्ट् ६, २०२०; इदानीं समयः- ०९:४६ UTC