विकिपीडिया:Picture of the day/जनवरी २०१९

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जनवरी १ - सोमः

{

पाटलपुष्पोद्यानम्

Botanical Garden ooty.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २ - मङ्गलः

Netaji.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३ - बुधः

आग्रा

Agra Fort -5.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ४ - गुरुः

सेतु

Old Iron Bridge, Ladakh.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ५ - शुक्रः

अलकनन्दानदी

Alaknanda river (badrinath).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ६ - शनिः

त्यागराजाराधनम्

Sri Tyagaraja Swamy Idol at samadhi mandir in Tiruvaiyaru.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ७ - रविः

तिरुवय्यारु

Kaviri at Thiruvaiyaru.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ८ - सोमः

जन्तुः

Garden locust (Acanthacris ruficornis).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ९ - मङ्गलः

राजा रवि वर्मा

Raja Ravi Varma, The Maharashtrian Lady.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १० - बुधः

मण्डूकः

Agile frog (Rana dalmatina).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ११ - गुरुः

शिवः

Lord shiv.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १२ - शुक्रः

त्रिचक्रिका:

Cycle rickshaws.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १३ - शनिः

विश्वेश्वरय्य औद्योगिकतान्त्रिकमस्तुसङ्गहालयः

Sir M Visweswarayya bust at Sir MV industrial and technological museum.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १४ - रविः

रङगवल्लि

15.1.14 samkranti muggulu photos (15).JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १५ - सोमः

मकर संक्रान्ति

Magar woman dancing with traditional basket in Maghe Sakranti festival.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १६ - मङ्गलः

वाताटः

Bunte Drachen 01.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १७ - बुधः

आपणम्

Chandni Chowk, 2008 (18).JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १८ - गुरुः

Sankranti in Karnataka.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १९ - शुक्रः

तैलदीपः

Lighting-a-lamp.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २० - शनिः

एम् एस् सुब्बुलक्ष्मी

Ms subbulakshmi.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २१ - रविः

Women pounding and cleaning rice in Madras in 1870.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २२ - सोमः

अल्बर्ट् ऐन्स्टैन्

Albert Einstein Head.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २३ - मङ्गलः

La grande roue, Paris, France, ca. 1890-1900.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २४ - बुधः

नन्दा देवी पर्वत

Nanda Devi.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २५ - गुरुः

Two Eobania vermiculata shell.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २६ - शुक्रः

E coli at 10000x, original.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २७ - शनिः

Arundina graminifolia at Kadavoor.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २८ - रविः

Banded Blue Pierrot Discolampa ethion by kadavoor.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २९ - सोमः

वसुदेवः

Vintage Print Vasudev with Child Krishna oleograph.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३० - मङ्गलः

Chengdu Sichuan China Panda-breeding-and-research-center-02.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३१ - बुधः

20090606 Putuoshan 8879.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, जुलै २, २०२०; इदानीं समयः- ०९:५७ UTC