विकिपीडिया:Picture of the day/जुलै २०१८

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(विकिपीडिया:Picture of the day/जुलाई २०१८ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जुलाई १ - रविः

अभिनेता

India - Actors - 0258.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २ - सोमः

प्लावनम्

Flood under the Old Route 49 bridge crossing over the South Yuba River in Nevada City, California.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३ - मङ्गलः

तन्तुवायः

Tachileik Myanmar Kayan-People-Woman-03.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ४ - बुधः

जीप्यानम्

1928 Model A Ford.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ५ - गुरुः

जम्बीरम्

Lemon.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ६ - शुक्रः

सूत्रम्

Konische Garnspulen ungefärbt.jpeg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ७ - शनिः

हस्तघटी

Montinari Milano.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ८ - रविः

बकः

Ardea alba; 3 chicks, Morro Bay Heron Rookery 2 - by Mike Baird.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ९ - सोमः

आकाशगङ्गा

Andromeda Galaxy (with h-alpha).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १० - मङ्गलः

बालाः

Kids, Namibe, Angola cropped.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ११ - बुधः

खड्गमृगः

Rhinoceros in South Africa adjusted.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १२ - गुरुः

अग्निः

+DSC 0012 01.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १३ - शुक्रः

शिवः

Bhagwan Shankar Statue at Haridwar.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १४ - शनिः

लोष्ट्र

Stones Porto DSCF0572.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १५ - रविः

परावर्तनम्

Mount Hood reflected in Mirror Lake, Oregon.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १६ - सोमः

देवालयः

Dharmaraya Swamy Temple Bangalore edit1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १७ - मङ्गलः

वधूः

Hindu Bride, Ahmedabad, Gujarat.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १८ - बुधः

भारतस्य राष्ट्रियचिह्नम्

Mumbai 03-2016 29 Kamla Nehru Park.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १९ - गुरुः

खण्डोब देवालयः

Khandoba temple Pune.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २० - शुक्रः

सरटुः

Calotes mystaceus manipur.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २१ - शनिः

रामानुजाचार्यः

Ramanujacharya Idol in a temple.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २२ - रविः

सागरः

Crique de l'Anau, Sète, Hérault 01.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २३ - सोमः

पक्षिणः

Swallow August 2013-2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २४ - मङ्गलः

सप्तला

Euphorbia canariensis Tenerife 2012.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २५ - बुधः

रसशाला

U.S. Department of Energy - Science - 394 038 001 (9443037059).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २६ - गुरुः

मेघः

Korab 01.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २७ - शुक्रः

मधुमक्षिका

Pollinationn.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २८ - शनिः

कृषीवल:

Farmer in Tamil Nadu 1993.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २९ - रविः

जल महल्

Jaipur 03-2016 39 Jal Mahal - Water Palace.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३० - सोमः

काष्ठपुत्तलिका

Image of Tholpavakoothu.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३१ - मङ्गलः

गोवत्स

New born Frisian red white calf.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य रविवासरः, फरवरी १७, २०१९; इदानीं समयः- ११:२३ UTC