विकिपीडिया:Picture of the day/जुलै २०१४

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जुलै १ - मङ्गलः

अजगरः

Pitón de la India (Python molurus), Zoo de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, 2013-08-14, DD 08.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २ - बुधः

वृहस्पतिग्रहः

Portrait of Jupiter from Cassini.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३ - गुरुः

अध्यङ्गुली-विशिष्टस्य रोगिणः हस्तः

Polydactyly 01 Lhand AP.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ४ - शुक्रः

चन्द्रलोकात् पृथ्वी

NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ५ - शनिः

भारतस्य कृत्रिमोपग्रहः (PSLV)

PSLV ISRO India Launch Vehicle.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ६ - रविः

वनाधिपतिः

Tigerwater edit2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ७ - सोमः

साहसिकवाहनचालनम्

Motor cycle stunt2 amk.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ८ - मङ्गलः

सामुद्रिकशैवालम्

Meandrina meandrites (Maze Coral).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ९ - बुधः

कर्णटक-उच्चन्यायालयः, बेङ्गळूरु

High Court of Karnataka, Bangalore MMK.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १० - गुरुः

रक्तकर्कटः

Grapsus grapsus Galapagos Islands.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ११ - शुक्रः

श्रीमारि-अम्मा-मन्दिरस्य गोपुरम्, सिङ्गापुरम्

Sri Mariamman Temple Singapore 3 amk.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १२ - शनिः

सैबेरियादेशीय-हरिणस्य शिरोस्थि

Porte musc perspective 5.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १३ - रविः

ह्रदमध्ये द्वीपः

Lake Vuoksa 1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १४ - सोमः

मकरावलोकनम्

Crocodylus acutus in La Manzanilla.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १५ - मङ्गलः

ममि-रूपेण स्थापितस्य पुरुषस्य शिरः

Mumified head IMG 0515.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १६ - बुधः

माधुरी मक्षिका

Tachinidae.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १७ - गुरुः

श्येनः

Weisskopf Seeadler haliaeetus leucocephalus 8 amk.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १८ - शुक्रः

राजसङ्गीत-महाविद्यालयः, लण्डन्

Royal College of Music - April 2007.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १९ - शनिः

'डालिया'पुष्पम्

Kwiat Dalii.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २० - रविः

चन्द्रालोके प्रथम-मानवपदचिह्नम्

Apollo 11 bootprint.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २१ - सोमः

भेकः

Bufotes balearicus female.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २२ - मङ्गलः

जलपातः, टेण्डन्, फ्रान्स्

2012-11-23 16-05-52-grande-cascade-tendon.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २३ - बुधः

सस्यविशेषः

Senecio haworthii, Jardín Botánico, Múnich, Alemania 2012-04-21, DD 01.jpg
सस्योद्यानम्, जर्मनी

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २४ - गुरुः

ओलिम्पिक्-उद्यानम्

Parque Olímpico, Múnich, Alemania 2012-04-28, DD 18.JPG
मुनिच्, जर्मनी

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २५ - शुक्रः

वायुदेवस्य मन्दिरम्

Tulum - 01.jpg
तुलुम्, मेक्सिको

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २६ - शनिः

अपूर्वः मेघः

Cumulus cloud above Lechtaler Alps at tannheim, Austria.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २७ - रविः

पक्षिविशेषः

Larus portrait.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २८ - सोमः

वर्तुलसोपानानि

VaticanMuseumStaircase.jpg
वाटिकन्-सङ्ग्रहालयः, रोम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २९ - मङ्गलः

शिलाकृतिः

Moai Rano raraku.jpg
पूर्वद्वीपः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३० - बुधः

अन्तरङ्गम्

Jordens inre.svg
भूमेः अन्तः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३१ - गुरुः

हिमाकृतिः

IceBlockNearJoekullsarlon.jpg
द्वीपविशेषे

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जुलै १५, २०२०; इदानीं समयः- १९:०८ UTC