विकिपीडिया:Picture of the day/जून् २०१९

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जून् १ - शनिः

तरणम्

40. Schwimmzonen- und Mastersmeeting Enns 2017 100m Butterfly-9318.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २ - रविः

देवालयः

Sri Lakshminarayana Temple , Hosaholalu - Richly Decorated Pillars inside the temple.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३ - सोमः

स्मृति इरानी

The Union Minister for Textiles and Information & Broadcasting, Smt. Smriti Irani interacting with the media regarding the cabinet approval for the Integrated Scheme for Development of Silk Industry, in New Delhi (1).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ४ - मङ्गलः

आकाश

Clouy Sky.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ५ - बुधः

रक्तदुर्गः

India-0037 - Flickr - archer10 (Dennis).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ६ - गुरुः

नक्षत्रमीनः

Oreaster reticulatus201905mx.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ७ - शुक्रः

पतञ्जलि ऋषिः

Patanjali Statue.jpg

view - edit - protected version

जून् ८ - शनिः

उद्धरणे दोषः : <ref> त्रुटिपूर्णं कूटम् (code); नामविहीनेषु सन्दर्भेषु सूचना अवश्यमेव दातव्या

अस्सिघाट् [वाराणसी]

Assi Ghat Varanasi morning Aarti.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ९ - रविः

माध्वाचार्य:

Madhava1920s.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १० - सोमः

रामकृष्ण:

Ramakrishna.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ११ - मङ्गलः

सुभाषचन्द्रवोस:

Subhas Chandra Bose NRB.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १२ - बुधः

महात्मागान्धी:

Mahatma Gandhi (5).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १३ - गुरुः

अशोकः

Ashoka's visit to the Ramagrama stupa Sanchi Stupa 1 Southern gateway.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १४ - शुक्रः

हास्यति

Baby standing in bed - 1983.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १५ - शनिः

हिमालयः

Mount Everest as seen from Drukair2 PLW edit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १६ - रविः

वीणा

Veena.png

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १७ - सोमः

दण्डदीपः

Fluorescent lamps artistic.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १८ - मङ्गलः

कोल्लूरु मूकांबिका देवालयः

Kollur Mookambika Temple 20080123.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १९ - बुधः

शङ्कराचार्यः

Raja Ravi Varma - Sankaracharya.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २० - गुरुः

चन्द्रः

Supermoon Nov-14-2016-minneapolis.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २१ - शुक्रः

पिष्टक

Runny hunny.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २२ - शनिः

ग्रीष्मः

Field Hamois Belgium Luc Viatour.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २३ - रविः

चषकः

Mug of Tea.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २४ - सोमः

ययातिः

Emperor Yayathi.png

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २५ - मङ्गलः

नौकाः

Koyilandy harbour 03720.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २६ - बुधः

शिलीन्ध्रम्

AD2009Sep20 Amanita muscaria 02.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २७ - गुरुः

पूगवृक्षः

Areca and Vanilla DSC 1306.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २८ - शुक्रः

पिच्छम्

Pink Kiss (3785990259).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २९ - शनिः

अङ्गमर्दनम्

Bundesarchiv Bild 183-J0506-0013-001, Leipzig, DHfK, Massage.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३० - रविः

कलशः

Kalash pujan.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जुलै १५, २०२०; इदानीं समयः- १५:२६ UTC