विकिपीडिया:Picture of the day/फेब्रुवरी २०१७

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(विकिपीडिया:Picture of the day/फरवरी २०१७ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रुवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मै
 • जुन्
 • जुलै
 • अगष्ट्
 • सेप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्

एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)फरवरी १ - बुधः

बिरला-मन्दिरम् भोपाल

Birla Temple, Bhopal.jpeg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २ - गुरुः

[[Image:|350px|center]]


सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ३ - शुक्रः

[[Image:|350px|center]]


सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ४ - शनिः

[[Image:|350px|center]]


सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ५ - रविः

कैलाशपर्वतः

Kailash north.JPG

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ६ - सोमः

रामदोलिका (ऋषिकेशः)

Ramjhula - bridge over the Ganga.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ७ - मङ्गलः

सूर्यास्तमः

Sunset at Kalpeni.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ८ - बुधः

कथकलि

Krishnanattam (théâtre rituel du Kerala).jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ९ - गुरुः

योगपीत्, मायापूर्

Yogapith, Mayapur.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १० - शुक्रः

चित्रकः

Charging Leopard-001.JPG

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ११ - शनिः

वायुगोलः

Hot air balloon and moon.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १२ - रविः

वृक्षमर्कटिका

Squirrel posing.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १३ - सोमः

कृषी

Belgique Butte du Lion dit de Waterloo.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १४ - मङ्गलः

[[Image:|350px|center]]


सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १५ - बुधः

अग्निशस्त्रम्

Agni-II missile (Republic Day Parade 2004).jpeg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १६ - गुरुः

गजः

Serengeti Elefantenbulle.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १७ - शुक्रः

तुलसी

Tulsi-flower.JPG

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १८ - शनिः

शङ्खाः

Littorina littorea 02.JPG

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १९ - रविः

अनासफलम्

കൈതച്ചക്ക.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २० - सोमः

पर्वतः

Tongariro.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २१ - मङ्गलः

[[Image:|350px|center]]


सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २२ - बुधः

कृपालुमहाराजः

Kripalu Ji Maharaj Giving Lecture.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २३ - गुरुः

कृपालुमहाराजः

Kripalu Ji Maharaj Giving Lecture.jpg

सञ्चिका

ā view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २४ - शुक्रः

[[Image:|350px|center]]


सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २५ - शनिः

[[Image:|350px|center]]


सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २६ - रविः

मत्स्याः

Caesio teres in Fiji by Nick Hobgood.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २७ - सोमः

भीम धर्मराजयोः मन्दिरम्

Bhima and Dharmaraja temples.jpg

सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २८ - मङ्गलः

[[Image:|350px|center]]


सञ्चिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रुवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मै
 • जुन्
 • जुलै
 • अगष्ट्
 • सेप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्

अद्य रविवासरः, अप्रैल २३, २०१७; इदानीं समयः- ०५:३० UTC