विऴुप्पुरमण्डलम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(विळुप्पुरम् मण्डलः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
पृष्ठम् अनुप्रेष्यताम्
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

इत्यत्र पुनर्निदिष्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विऴुप्पुरमण्डलम्&oldid=359121" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः