"उपवेदः" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
(लघु)
(लघु) (added Category:वेदाः using HotCat)
==अर्थवेदः==
अथर्ववेदस्योपवेदः अर्थवेदः । शिल्पशास्त्रम् अत्र प्रधानतया प्रतिपाद्यते । विश्वकर्मा, त्वष्टा, मयः च शिल्पशास्त्रसोपज्ञातारः । एतैः शिल्पविद्यायां शास्त्राणि निर्ममिरे । तान्येव अस्मिन् विषये प्रामाणिकग्रन्थाः इति च शिल्पशास्त्रग्रन्थेषु पश्यामः ।
 
[[वर्गः:वेदाः]]
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/161009" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्

सञ्चरणावलिः