"आफ्रिकाखण्डः" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
सम्पादनसारांशरहितः
| ताम्रम् || काङ्गो, दक्षिणाफ्रिका
|-
| पारदः || अल्जीरिया
| उदाहरण || उदाहरण
|-
| आण्टिमनि || दक्षिणाफ्रिका
| उदाहरण || उदाहरण
|-
| प्लाटिनम् || दक्षिणाफ्रिका
| उदाहरण || उदाहरण
|-
| लेड् || मोरोक्को, नमीबिया, काङ्गो
| उदाहरण || उदाहरण
|-
| टिन् || दक्षिणाफ्रिका, नैजीरिया, काङ्गो
| उदाहरण || उदाहरण
|-
| युरेनियम् || गबान्, नमीबिया, नैजर्
| उदाहरण || उदाहरण
|-
| खनिजाङ्गारम् || ईजिप्ट्, दक्षिणाफ्रिका
|-
| अनिलः || अल्जीरिया
|-
| इन्धनतैलम् || नैजीरिया, अल्जीरिया, अङ्गोल, गबान्, लिबिया, ईजिप्ट्
|}
==उद्यमाः==
उद्यमक्षेत्रे दक्षिणाफ्रिका, नैजीरिया, मोरोक्को प्रदेशाः अधिकां प्रगतिं साधितवन्तः । तृणचारणं, पशुपालनं, कृषिः, उद्यानाभिवृद्धिः इत्यादयः अत्र अधिकप्रमाणकाः उद्योगाः । खनिकर्म, इन्धनतैलोत्पादनम् अस्य खण्डस्य प्रमुखोद्यमाः ।
==वैशिष्ट्यानि==
सहारामरुभूमिः, नैल्-नदी, सरोवराः, विक्टोरियाजलपातः, पिरमिड्भवनानि, जलबन्धाः, जलविद्युच्छक्तिः, उष्ट्रः, खर्जूरवृक्षाः, अबुसिम्बेल्देवालयः, आफ्रिकानाभाषा, नैल्नद्याः संस्कृतिः, त्सेत्से नामकः महामक्षिका, उष्ट्रपक्षी, मेडीटरेनियन्-वातावरणयुक्ताः उत्तरकरावलीप्रदेशाः च अस्य खण्डस्य विशेषाः । अल्पजनसम्मर्दयुक्तेषु उत्तरभागेषु यवनाः, दक्षिणभागेषु नेग्रायिड्कुलीयाश्च वसन्ति । दक्षिणाफ्रिका जिम्बाब्वेप्रदेशेषु श्वेताः दृश्यन्ते ।
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/189209" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्

सञ्चरणावलिः