"नेताजी सुभाषचन्द्र बोस" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
सम्पादनसारांशरहितः
[[ओड़िशा|ओड़िशायाः]] प्रसिद्धनगरे [[कटकम्|कटके]] सः अजायत । तस्य पितुः नाम जानकीनाथः, मातुः नाम प्रभावती च ।
<br/>
सुभाषस्य कुटुम्बः विशालः आसीत् । कुटुम्बे १४ बालाः आसन् । पञ्चमे वयसि सुभाषः कटकस्य आङ्गलभाषाविद्यालयं प्राविशत् । विद्यालयस्य दृष्टिः आङ्गलजनानां दृष्टिः इव एव आसीत् । तत्र तस्यविद्यमानं जातीयभेदभावम्जातीयभेदभावं सहनंसः अकरोत्।न असहत । तत्र आङ्गलबालकानाम्आङ्गलबालकानां स्थानम्स्थानं भारतस्य बालकेभ्यःबालकानां उच्चानाम्स्थानस्य आसीत्।अपेक्षया तत्उच्चतरम् पश्चात्आसीत् तं भारतीयततः विद्यालयेसः अप्रविष्टत्।भारतीयविद्यालयं प्राविशत् । विद्यालयस्य प्रधानः बेनीमाधवः सुभाषम्सुभाषस्य मनसि महान्तं प्रभावम् अजनयत् अप्रभावत्।
 
१५ वर्षस्य आयौवयसि सुभाषः [[स्वामी विवेकानन्दः|विवेकानन्दस्य]] शिक्षात्विचारधारातः अप्रभावत्।प्रभावितः १६जातः वर्षस्य आयौ१६ वयसि सुभाषः मैट्रिकस्य परीक्षामैट्रिक्-परीक्षाम् उत्तीर्णः अकरोत्। तत्पश्चात् सः आङ्लदेशेआङ्ग्लदेशे आई०सी०एस्० आई०सी०एस०परीक्षामपि परीक्षापिउत्तीर्णवान् उत्तीर्णः।
 
=राजनीतौराजनैतिकक्षेत्रे प्रवेशः=
चित्तरंजनदासःचित्तरञ्जनदासः सुभाषस्य [[राजनीतिः|राजनीतेः]] [[गुरुः]] आसीत्। १९२३ तमे वर्षे सः अखिलभारतीय युवाकाङ्ग्रेसस्यअखिलभारतीययुवाकाङ्ग्रेसस्य अध्यक्षः अभवत्।अभवत् । सः देशबन्धेःदेशबन्धुनामकस्य [[समाचारपत्रम्|समाचारपत्रस्य]] फ़ार्वडस्य(Forward) सम्पादकः अपि अभवत्।अभवत् । १९२५ तमे वर्षे सः बन्दिम्कारागृहवासी जातः अभवत्।<br />
१९२७ तमे वर्षे सः बन्दीगृहात्कारागृहात् अरीणात्।मुक्तः मध्यत्रिंशदशकेजातः । अग्रिमेषु वर्षेषु सः [[यूरोप्|फिरङ्गद्वीपे]] अभ्रमत्।अभ्रमत् । १९३८ तमे वर्षे सः काङ्गरेसस्यकाङ्ग्रेसपक्षस्य अध्यक्षः अभवत्।अभवत् ।
 
==विचारधारा==
सः युद्धेणयुद्धेनैव भारतस्य स्वातन्त्र्य-पोषकःस्वातन्त्र्यप्राप्तिः आसीत्।इत्येषा आसीत् तस्य विचारधारा । अतः [[महात्मा गान्धिः]] तस्य विरोधी आसीत्।आसीत् गान्धिणा। गान्धेः विरोधेन सः काङ्ग्रेसाध्यक्षपदात्काङ्ग्रेसपक्षस्य अनिष्क्रमत्।अध्यक्षपदात् सःनिष्क्रान्तः समतामूलक:जातः समाजस्य प्रभावशालीसः समतावादी प्रभावशाली क्रान्तिकारी नेता आसीत्।च आसीत् ।
 
सुभाषः इव अन्ये अपि समकालीननेतारः रूसस्य क्रान्तिविचारात् प्रभाविताः अभवन् ।
अन्यापि समकालीन नेतार: सह सुभाषं अपि रूसस्य क्रान्तिणा प्रभावित अभवत् ।
 
=द्वितीयविश्वयुद्धम्=
[[चित्रम्:Bundesarchiv Bild 101III-Alber-064-03A, Subhas Chandra Bose bei Heinrich Himmler.jpg|thumb|right|200px|सुभाषः नाज़ीअफ़सरेण समसमम् अतिष्टत्।अतिष्ठत्।]]
[[चित्रम्:Greater East Asia Conference.JPG|thumb|left|200px|]]
तत्पश्चात् सः [[फ़ार्वर्ड ब्लाक|फ़ार्वर्ड ब्लाकस्य]] नाम्नः [[राजनैतिकदलं|राजनैतिकदलम्]] अगठत्।अघटयत् । [[द्वितीयविश्वयुद्धम्|द्वितीयविश्वयुद्धे]] सः [[अफगानिस्तानअफघानिस्तान|अफ़गानिस्तानस्य]] रूसस्य च मार्गात्मार्गेण जर्मनीम् अगच्छत्। तत्र सः [[ऐडॉल्फ़ हिटलर|हिटलरस्य]] समर्थनात् भारतस्य युद्धबन्दिभिःयुद्धबद्धान् [[सेना]] अगठत्।अघटयत् । शनैः शनैः सः आनुभवत् जर्मन्याः [[युद्धम्|युद्धे]] विजयः न सम्भवति। तदा एव सः रासबिहारी बोसस्य संदेशम् लभते। संदेशः दक्षिणोत्तर जम्बुद्वीपस्य भारतस्य स्वातन्त्र्यान्दोलनस्य नेतृत्वस्य प्रार्थना आसीत्। तत्पश्चात् सः नाज़ीआज्ञात् ब्रुडनवात् जापानं अगच्छत्। तत्र जापानस्य प्रधानमन्त्री [[सेनापति]] तोजो सुभाषेण आकर्षणं अकरोति। तोजो सुभाषस्य मित्र: अभवत्। तत्पश्चात् सः [[सिंगापोर|सिंगापोरम्]] अगच्छत्। तत्र सः [[आज़ादहिन्दफ़ौज़|आज़ादहिन्दफ़ौज़स्य]] भारतस्य स्वातन्त्र्यसंघस्य च नेता अभवत्।
 
सुभाषः अति प्रभावशाली नेता आसीत्। अतः सर्वॆषाम् जनानाम् सेनाम् प्रति असङ्गच्छत्। सुभाषः तॆन अवदत्- "यूयम् मह्यम् रक्तम् यच्छ, अहं वः स्वाधीनता यच्छिष्यति।"
 
==स्वाधीनतायां योगदानम्==
सुभाषस्यभारतस्य स्वाधीनतायाम्स्वाधीनतायां सुभाषस्य योगदानम् अद्वितीयअद्वितीयम् अस्ति।अस्ति । केचित् बुधाः अवदत्,अवदन् यत् सुभाषस्य भयात् एव भारतम्भारतं स्वाधीनतां प्राप्नोत् स्वाधीनताम्इति अप्राप्तनोत्।
 
{{भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामः}}
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/210981" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्

सञ्चरणावलिः