"दाडिमफलम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
Photograph Added
(Photograph Added)
[[चित्रम्:Pomegranate fruitDSW.jpgJPG|thumb|200px|right|दाडिमफलम्]]
एतत् दाडिमफलं [[भारतम्|भारते]] अपि वर्धमानः कश्चन फलविशेषः । एतत् दाडिमफलम् अपि सस्यजन्यः आहारपदार्थः । इदं दाडिमफलम् आङ्ग्लभाषायां Pomegranate इति उच्यते । एतत् दाडिमफलम् अकृष्टपच्यम् अपि । दाडिमफलं देवानां नैवेद्यार्थम् अपि उपयुज्यते । एतत् दाडिमफलम् अपि बहुविधं भवति ।
==सस्य स्वरुपम्==

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/266346" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्

सञ्चरणावलिः