सञ्चिका:Kondadakuli.jpg

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

Kondadakuli.jpg(३३३ × ५०० चित्राणवः (pixels), सञ्चिकायाः आकारः: १४३ KB, MIME-प्रकारः: image/jpeg)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

वर्णनम्
English: https://www.flickr.com/photos/yakshagana/320791887/ The author of this image Mr.Manohara Upadhya(www.flickr.com/photos/yakshagana/) has graciously released all rights.
दिनाङ्क (original upload date)
स्रोतः Transferred from en.wikipedia to Commons by Ashok modhvadia using CommonsHelper.
लेखक इसका मूल अपलोड करने वाला अंग्रेज़ी विकिपीडिया पर Gnanapiti है।

अनुमतिदानम्

GNU head अस्य प्रलेखस्य प्रतिकृतीकरणं, पुनर्वितरणं, परिवर्तनं वा / च कर्तुम् अधोनिर्दिष्टनियमानुसारम् अनुमतिः दत्ता GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License
w:en:Creative Commons
समारोपः (attribution) समानतया वितर्यताम्
एषा सञ्चिका क्रिएटिव कॉमन्स-Attribution-Share Alike 3.0 Unported अनुमतिपत्रान्तर्गततया अस्ति ।
त्वं स्वतन्त्रः/स्वतन्त्रा :
  • वितरितकरणार्थम् – प्रतिलिपिकरणार्थं, वितरितकरणार्थं, सञ्चारितकरणार्थं च
  • सुशोभयितुम् (to remix) – कार्यम् अनुकूलं करणार्थम्
निम्नलिखितावस्थानाम् अन्तर्गततया :
  • समारोपः (attribution) – भवता/भवत्या रचनायाः श्रेयः उपयोगसंस्थितकत्रा अथवा लेखकेन दर्शितमाध्यमेन दातव्यः भविष्यति । (परन्तु सः भवते/भवत्यै अथवा भवता/भवत्या रचनायाः प्रयोगस्य समर्थनं करोति इति तस्य विचारः न भवेत्)।
  • समानतया वितर्यताम् – यदि भवान्/भवती एतस्मिन् कार्ये किमपि परिवर्तनं, अस्य आधारेण नवीनरचनां वा करोति, तर्हि नवरचितरचनायाः वितरणम् एतस्याः उत एतादृश्याः उपयोगसंस्थित्याः अन्तर्गततया कर्तुं शक्नोति ।
इयम् अनुमतिशृङ्खला GFDL भागत्वेन अस्यां सञ्चिकायां योजितम् अनुमतेः अद्यतनीकरणम्

मूलनिवेशनप्रणाली

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
  • 2007-02-03 22:03 Gnanapiti 333×500× (146624 bytes) http://www.flickr.com/photos/yakshagana/320791887/ The author of this image Mr.Manohara Upadhya(www.flickr.com/photos/yakshagana/) has graciously released all rights.

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः१९:५९, १ जून २००९१९:५९, १ जून २००९ समये विद्यमानायाः आवृत्तेः अंगुष्ठनखाकारः३३३ × ५०० (१४३ KB)File Upload Bot (Magnus Manske) {{BotMoveToCommons|en.wikipedia|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} {{Information |Description={{en|http://www.flickr.com/photos/yakshagana/320791887/ The author of this image Mr.Manohara Upadhya(www.fl

अधोलिखितानि 3 पृष्ठानि इदं संचिकां प्रति संबंधनं कुर्वन्ति।

वैश्विकसञ्चिकायाः उपयोगः

एतां सञ्चिकाम् अधोनिर्दिष्टाः वीक्यः उपयुञ्जते:

अस्याः सञ्चिकायाः वैश्विकोपयोगस्य अधिकविवरणम् दृश्यताम् ।

"https://sa.wikipedia.org/wiki/सञ्चिका:Kondadakuli.jpg" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः