सञ्चिका:Location Liechtenstein Europe.png

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

मूलसञ्चिका(२,०५६ × १,८०० चित्राणवः (pixels), सञ्चिकायाः आकारः: ४४८ KB, MIME-प्रकारः: image/png)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

सारांशः

वर्णनम्
English: Liechtenstein (dark green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al - updated - wider scope, w/ Kosovo
दिनाङ्क
स्रोतः स्वकार्यम्
लेखक Bosonic dressing

अनुमतिदानम्

Public domain अहम्, अस्य कार्यस्य कृतिस्वाम्यवान्, इदम् अत्र योजयामि सार्वजनिकक्षेत्रम्। इदं जागतिकस्तरे आन्वितं भवति ।
केषुचित् देशेषु इदं न्यायालयदृष्ट्या असाध्यं स्यात् ; यदि तथा :
निर्बन्धं विना अस्याः कृतेः उपयोगं यःकोपि कस्यापि निमित्तं उपयोक्तुम् अनुमतिं यच्छामि न्यायविधेः निर्बन्धः यदि न स्यात् ।

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः००:४५, २ जुलाई २०१३००:४५, २ जुलाई २०१३ समये विद्यमानायाः आवृत्तेः अंगुष्ठनखाकारः२,०५६ × १,८०० (४४८ KB)KloddeBigger
०६:०१, १७ जून २००९०६:०१, १७ जून २००९ समये विद्यमानायाः आवृत्तेः अंगुष्ठनखाकारः२,०५६ × १,८०० (३६९ KB)Bosonic dressingLiechtenstein (dark green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al - updated - wider scope, w/ Kosovo (fix Faeroes)
०९:५९, १६ जून २००९०९:५९, १६ जून २००९ समये विद्यमानायाः आवृत्तेः अंगुष्ठनखाकारः२,०५६ × १,८०० (३६९ KB)Bosonic dressing{{Information |Description={{en|1=Liechtenstein (dark green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al - updated - wider scope, w/ Kosovo}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Bosonic

अधोलिखितं पृष्ठं इदं संचिकां प्रति संबंधनं करोति।

वैश्विकसञ्चिकायाः उपयोगः

एतां सञ्चिकाम् अधोनिर्दिष्टाः वीक्यः उपयुञ्जते:

अस्याः सञ्चिकायाः वैश्विकोपयोगस्य अधिकविवरणम् दृश्यताम् ।

प्रदत्तांशः (दत्तांशविषयकदत्तांशः अयम्)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/सञ्चिका:Location_Liechtenstein_Europe.png" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः