सञ्चिका:Stainer.jpg

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

Stainer.jpg(७१९ × ६०० चित्राणवः (pixels), सञ्चिकायाः आकारः: ३०२ KB, MIME-प्रकारः: image/jpeg)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

सारांशः

वर्णनम्
Azərbaycanca: 7/8 böyüklük 1658-ci ildə Jakob Stainer-dən hazırlanmış skripka.
বাংলা: বেহালা
English: 7/8 violin from 1658 by Jakob Stainer (Absam Tirol)
Esperanto: 7/8 granda violino farata en 1658 de Jakobo Stainer de austrio.
Español: Violín de tamaño 7/8 de 1658, por Jacob Stainer, de Austria
दिनाङ्क
स्रोतः स्वकार्यम्
लेखक User:Frinck51
अन्यानि संस्करणानि
Stainer edit.jpg

अनुमतिदानम्

GNU head अस्य प्रलेखस्य प्रतिकृतीकरणं, पुनर्वितरणं, परिवर्तनं वा / च कर्तुम् अधोनिर्दिष्टनियमानुसारम् अनुमतिः दत्ता GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License
w:en:Creative Commons
समारोपः (attribution) समानतया वितर्यताम्
एषा सञ्चिका क्रिएटिव कॉमन्स-Attribution-Share Alike 3.0 Unported अनुमतिपत्रान्तर्गततया अस्ति ।
त्वं स्वतन्त्रः/स्वतन्त्रा :
  • वितरितकरणार्थम् – प्रतिलिपिकरणार्थं, वितरितकरणार्थं, सञ्चारितकरणार्थं च
  • सुशोभयितुम् (to remix) – कार्यम् अनुकूलं करणार्थम्
निम्नलिखितावस्थानाम् अन्तर्गततया :
  • समारोपः (attribution) – भवता/भवत्या रचनायाः श्रेयः उपयोगसंस्थितकत्रा अथवा लेखकेन दर्शितमाध्यमेन दातव्यः भविष्यति । (परन्तु सः भवते/भवत्यै अथवा भवता/भवत्या रचनायाः प्रयोगस्य समर्थनं करोति इति तस्य विचारः न भवेत्)।
  • समानतया वितर्यताम् – यदि भवान्/भवती एतस्मिन् कार्ये किमपि परिवर्तनं, अस्य आधारेण नवीनरचनां वा करोति, तर्हि नवरचितरचनायाः वितरणम् एतस्याः उत एतादृश्याः उपयोगसंस्थित्याः अन्तर्गततया कर्तुं शक्नोति ।
इयम् अनुमतिशृङ्खला GFDL भागत्वेन अस्यां सञ्चिकायां योजितम् अनुमतेः अद्यतनीकरणम्

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः१४:३३, २५ जुलाई २०१४१४:३३, २५ जुलाई २०१४ समये विद्यमानायाः आवृत्तेः अंगुष्ठनखाकारः७१९ × ६०० (३०२ KB)Sailkolevels
१६:३६, १३ फरवरी २००५१६:३६, १३ फरवरी २००५ समये विद्यमानायाः आवृत्तेः अंगुष्ठनखाकारः७१९ × ६०० (२७७ KB)Frinck51~commonswikiViolin J.Stainer

वैश्विकसञ्चिकायाः उपयोगः

एतां सञ्चिकाम् अधोनिर्दिष्टाः वीक्यः उपयुञ्जते:

अस्याः सञ्चिकायाः वैश्विकोपयोगस्य अधिकविवरणम् दृश्यताम् ।

"https://sa.wikipedia.org/wiki/सञ्चिका:Stainer.jpg" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः