सञ्चिका:VenusWillendorf.jpg

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

मूलसञ्चिका(६४० × ६४० चित्राणवः (pixels), सञ्चिकायाः आकारः: ५१ KB, MIME-प्रकारः: image/jpeg)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

वर्णनम्
English: Venus of Willendorf
Suomi: Willendorfin Venus
Русский: Венера Виллендорфcкая
Svenska: Venus från Willendorf, från 20 000 f.Kr.
Polski: Wenus z Wilendorfu. Paleoli.ok. 25.000 pne. Naturhistorisches Museum, Wiedeń
दिनाङ्क
स्रोतः first published at de.wikipedia as de:Bild:VenusWillendorf.jpg
लेखक Photo taken by de:Benutzer:Plp at the Naturhistorisches Museum Wien
अन्यानि संस्करणानि
Venus Willendorf.jpg

अनुमतिदानम्

Plp from de.wikipedia.org, अस्य कार्यस्य कृतिस्वाम्यवान्, अत्र अस्याः अनुमतिद्वारा प्रकाशयन् अस्मि :
GNU head अस्य प्रलेखस्य प्रतिकृतीकरणं, पुनर्वितरणं, परिवर्तनं वा / च कर्तुम् अधोनिर्दिष्टनियमानुसारम् अनुमतिः दत्ता GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License
w:en:Creative Commons
समारोपः (attribution) समानतया वितर्यताम्
एषा सञ्चिका क्रिएटिव कॉमन्स-Attribution-Share Alike 3.0 Unported अनुमतिपत्रान्तर्गततया अस्ति ।
समारोपः (attribution): Plp
त्वं स्वतन्त्रः/स्वतन्त्रा :
  • वितरितकरणार्थम् – प्रतिलिपिकरणार्थं, वितरितकरणार्थं, सञ्चारितकरणार्थं च
  • सुशोभयितुम् (to remix) – कार्यम् अनुकूलं करणार्थम्
निम्नलिखितावस्थानाम् अन्तर्गततया :
  • समारोपः (attribution) – भवता/भवत्या रचनायाः श्रेयः उपयोगसंस्थितकत्रा अथवा लेखकेन दर्शितमाध्यमेन दातव्यः भविष्यति । (परन्तु सः भवते/भवत्यै अथवा भवता/भवत्या रचनायाः प्रयोगस्य समर्थनं करोति इति तस्य विचारः न भवेत्)।
  • समानतया वितर्यताम् – यदि भवान्/भवती एतस्मिन् कार्ये किमपि परिवर्तनं, अस्य आधारेण नवीनरचनां वा करोति, तर्हि नवरचितरचनायाः वितरणम् एतस्याः उत एतादृश्याः उपयोगसंस्थित्याः अन्तर्गततया कर्तुं शक्नोति ।
इयम् अनुमतिशृङ्खला GFDL भागत्वेन अस्यां सञ्चिकायां योजितम् अनुमतेः अद्यतनीकरणम्

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः१५:२१, १९ नवम्बर २००६१५:२१, १९ नवम्बर २००६ समये विद्यमानायाः आवृत्तेः अंगुष्ठनखाकारः६४० × ६४० (५१ KB)Username9Reverted to earlier revision
१९:४३, २० जून २००५१९:४३, २० जून २००५ समये विद्यमानायाः आवृत्तेः अंगुष्ठनखाकारः६४० × ६४० (५१ KB)JuloVenus of Willendorf: * Lizenz: GNU FDL * Quelle: Foto plp * Datum: 2004 * Ort: Kunsthistorisches Museum, Wien {{GFDL}}from de:wiki

अधोलिखितानि 2 पृष्ठानि इदं संचिकां प्रति संबंधनं कुर्वन्ति।

वैश्विकसञ्चिकायाः उपयोगः

एतां सञ्चिकाम् अधोनिर्दिष्टाः वीक्यः उपयुञ्जते:

अस्याः सञ्चिकायाः वैश्विकोपयोगस्य अधिकविवरणम् दृश्यताम् ।

"https://sa.wikipedia.org/wiki/सञ्चिका:VenusWillendorf.jpg" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः