सञ्चिका:WikiPanchayath.png

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

मूलसञ्चिका(७४८ × ६४९ चित्राणवः (pixels), सञ्चिकायाः आकारः: ४३० KB, MIME-प्रकारः: image/png)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

सारांशः

वर्णनम्
മലയാളം: വിക്കി പഞ്ചായത്ത്. രചന: രാജീവ് കുമാർ (സാക്ഷി)
दिनाङ्क
स्रोतः Transferred from ml.wikipedia to Commons by Sreejithk2000 using CommonsHelper.
लेखक Rajeevkumar NG
अनुमतिः
(अस्याः सञ्चिकायाः पुनरुपयोगः)
OTRS Wikimedia

This work is free and may be used by anyone for any purpose. If you wish to use this content, you do not need to request permission as long as you follow any licensing requirements mentioned on this page.

Wikimedia has received an e-mail confirming that the copyright holder has approved publication under the terms mentioned on this page. This correspondence has been reviewed by an OTRS member and stored in our permission archive. The correspondence is available to trusted volunteers as ticket #2011012510003025.

If you have questions about the archived correspondence, please use the OTRS noticeboard.


Ticket link: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2011012510003025

अन्यानि संस्करणानि

Derivative works of this file: വിക്കി പഞ്ചായത്ത് (ചെറുത്).png

अनुमतिदानम्

w:en:Creative Commons

समारोपः (attribution) समानतया वितर्यताम्

एषा सञ्चिका क्रिएटिव कॉमन्स-Attribution-Share Alike 3.0 Unported अनुमतिपत्रान्तर्गततया अस्ति ।
त्वं स्वतन्त्रः/स्वतन्त्रा :
  • वितरितकरणार्थम् – प्रतिलिपिकरणार्थं, वितरितकरणार्थं, सञ्चारितकरणार्थं च
  • सुशोभयितुम् (to remix) – कार्यम् अनुकूलं करणार्थम्
निम्नलिखितावस्थानाम् अन्तर्गततया :
  • समारोपः (attribution) – भवता/भवत्या रचनायाः श्रेयः उपयोगसंस्थितकत्रा अथवा लेखकेन दर्शितमाध्यमेन दातव्यः भविष्यति । (परन्तु सः भवते/भवत्यै अथवा भवता/भवत्या रचनायाः प्रयोगस्य समर्थनं करोति इति तस्य विचारः न भवेत्)।
  • समानतया वितर्यताम् – यदि भवान्/भवती एतस्मिन् कार्ये किमपि परिवर्तनं, अस्य आधारेण नवीनरचनां वा करोति, तर्हि नवरचितरचनायाः वितरणम् एतस्याः उत एतादृश्याः उपयोगसंस्थित्याः अन्तर्गततया कर्तुं शक्नोति ।

मूलनिवेशनप्रणाली

The original description page was here. All following user names refer to ml.wikipedia.
  • 2006-11-14 06:53 Manjithkaini 748×649× (440705 bytes) {{Cc-by-sa-2.0}} രചന: രാജീവ് കുമാർ (സാക്ഷി)

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः१९:११, १८ नवम्बर २०१०१९:११, १८ नवम्बर २०१० समये विद्यमानायाः आवृत्तेः अंगुष्ठनखाकारः७४८ × ६४९ (४३० KB)File Upload Bot (Magnus Manske) {{BotMoveToCommons|ml.wikipedia|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} {{Information |Description={{ml|രചന: രാജീവ് കുമാർ (സാക്ഷി)}} |Source=Transferred from [http://m

अधोलिखितानि 2 पृष्ठानि इदं संचिकां प्रति संबंधनं कुर्वन्ति।

वैश्विकसञ्चिकायाः उपयोगः

एतां सञ्चिकाम् अधोनिर्दिष्टाः वीक्यः उपयुञ्जते:

अस्याः सञ्चिकायाः वैश्विकोपयोगस्य अधिकविवरणम् दृश्यताम् ।

"https://sa.wikipedia.org/wiki/सञ्चिका:WikiPanchayath.png" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः