लैफु इष्टेने (चलच्चित्रम्)

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(लैफ़ु इष्टेने इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
लैफ़ु इष्टेने

लैफ़ु इष्टेने चित्रफलकम्
निर्देशकः योगराज भट्
लेखकः पवन् कुमार्
अभिनेतारः दिगन्तः
संयुक्ता होरनाडु
सिन्धु लोकनाथ
नीनासं सतीश
सङ्गीतनिर्देशकः मनोमूर्ति
चित्रपटनिर्माता सुज्ञान
सम्पादकः दीपु एस कुमार
स्टुडियो योग राज् मूवीस्,के के फ़िल्म्स्
चलच्चित्रमुक्तिदिवसः सप्टेम्बर् ९,२०११

लैफ़ु इष्टेने (Lyfu Ishtene) इति एकं कन्नडचित्रं वर्तते ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]