अन्तोन् वान् ल्यूवेन् वोक्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
अन्तोन् वान् ल्यूवेन् वोक्

Jan Verkolje कृतम् अन्तोन् वान् ल्यूवेन् वोकस्य चित्राकृतिः
जननम् October 24, 1632(1632-10-24)
Delft, Dutch Republic
मरणम् August 26, 1723(1723-08-26) (aged 90)
डेल्फ्ट्, डच् रिपब्लिक्
वासस्थानम् Netherlands
देशीयता Dutch Republic
कार्यक्षेत्राणि Microscopist and Biologist
धर्मः Dutch Reformed Church
हस्ताक्षरम्


अयम् अन्तोन् वान् ल्यूवेन् वोक् (Antonie Van Leeuwenhoek) कश्चन प्रसिद्धः जीवविज्ञानी ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]