बधिरता

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

श्रोतुम् असमर्थता बधिरता इति कथ्यते । बधिराः श्रोतुम् श्रोत्रोपकारकयन्त्राणि धरन्ति।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=बधिरता&oldid=270250" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः