हैदराबाद्, पाकिस्तानम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

अड्वानी महोदयस्य शिक्षणम् अत्र अभवत्।