सामग्री पर जाएँ

औरङ्गाबादमण्डलम्, बिहार

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(औरंगाबाद् मण्डलः, बिहार् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

भारतस्य बिहारराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् अस्ति औरङ्गाबादमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति औरङ्गाबाद् नगरम्।

औरङ्गाबादमन्डलम्
बिहारराज्ये कश्चित् मन्डलम् अस्ति
बिहारराज्ये कश्चित् मन्डलम् अस्ति