विकिपीडिया:प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cia_3.jpg

                          मम परिचय |

मम नाम कीर्ती अस्ति । अहं 15/05/2002 वर्ष जनिता। अहं क्रैस्त विश्वविद्यालये पठामि ।अहम् बालिका अस्मि I मम गृहे चत्वारः जनाः सन्ति I

अहम् एकेनविंशति वर्षीया अस्मि । मह्यं नृत्यम् संगीतं च रोचते । कृष्णवर्णम् नीलवर्णं च रोचते ।अहं मह्यं श्वान: रोचते अस्मि I अहम् [१] नगरे तिष्टति I मम मातृबाषा तमिल भाषा |

 1. बन्ग्लोरे