कपिला वात्स्यायन

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(कपिला वात्स्यायनः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

कपिला वात्स्यायन इन्दिरा-कलाकेन्द्रस्य संस्थापिका लेखिका च ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कपिला_वात्स्यायन&oldid=366883" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः