सामग्री पर जाएँ

किरातार्जुनीयव्यायोगः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(किरातार्जुनीयम् व्यायोगम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

महाकविना कोटुङ्ङल्लूर् कुञ्ञिक्कुट्टन् तम्पुरान् महोदयेन विरचितः व्यायोगः भवति किरातार्जुनीयम् । अर्जुनस्य पाशुपतास्त्रसम्पादनमेव व्यायोगस्यास्य निदानम् । पुतुक्कोट्टसंस्कृतपत्रिकायां (३) वर्ततए अयम् ।

महाभारतम्
किरातार्जुनीयं
किरातार्जुनीयं